fbpx
040 665 405 info@sekom-grafika.si
040 665 405 info@sekom-grafika.si

Splošni pogoji akcije bonus

1. SPLOŠNE DOLOČBE

(1) Organizator AKCIJE BONUS je Sekom grafika nova d.o.o., Podjunska ulica 17, 1000 Ljubljana.

(2) S sodelovanjem v AKCIJI BONUS Stranka soglaša, da sprejema te pogoje sodelovanja.

(3) V primeru nespoštovanja pogojev lahko Stranko iz AKCIJE BONUS izključimo.

(4) AKCIJA BONUS velja do preklica.


2. KDO LAHKO SODELUJE

(1) V akciji lahko sodeluje le naša Stranka, ki je pri nas že tiskala in vezala svojo diplomsko, magistrsko doktorsko ali drugo zaključno nalogo (v nadaljnjem besedilu: Stranka).

(2) Za sodelovanje mora Stranka izpolniti obrazec.

(3) V AKCIJI BONUS lahko sodelujejo polnoletne Stranke s stalnim ali začasnim bivališčem v Republiki Sloveniji.

(4) Sodelovanje v AKCIJI BONUS je pogojeno z nakupom.

(5) Stranka sama krije vse stroške sodelovanja v AKCIJI BONUS. Med stroške sodelovanja se med drugim uvrščajo: strošek dostopa do interneta in strošek prenosa podatkov z interneta.


3. KAJ JE BONUS?

(1) BONUS je dobropis v vrednosti 20€.


4. KAKO STRANKA PRIDOBI BONUS?

(1) Kadar nas svojim prijateljem in kolegom priporoči za vezavo diplomske, magistrske ali doktorske naloge (v nadaljnjem besedilu: vezava, vezati).

(2) Vsakič, ko pride kakšen kolega od Stranke k nam vezati in poravna svoj račun, ter pove, da ga je priporočila Stranka, slednja za vsakega pridobi BONUS v vrednosti 20€.

(3) Velja le prva napotitev iste osebe.


5. KAKO LAHKO STRANKA KORISTI BONUS?

(1) Stranka lahko BONUS koristi za vse naše storitve in izdelke, razen za: darilne bone Sekom grafike nova, storitve in izdelke za tretje osebe (npr. vezava diplomskih, magistrskih idr. nalog…).

(2) BONUS NI PRENOSLJIV NA DRUGE OSEBE, v nobenem primeru.

(3) Stranka mora na začetku naročanja storitve ali izdelka navesti, da bo koristila BONUS.

(4) Stranka mora ob koriščenju BONUSA predložiti naše email obvestilo o prejetem BONUSU.


6. DO KDAJ LAHKO STRANKA KORISTI BONUS?

(1) BONUS lahko stranka koristi v roku 12 mesecev od prejema našega email obvestila o prejetem BONUSU. Točen datum, do kdaj lahko koristi BONUS, je naveden v email obvestilu.

(2) BONUS lahko stranka koristi na redne cene po ceniku. BONUSA ni mogoče koristiti skupaj z drugimi popusti ali menjati za gotovino.


7. OBVEŠČANJE STRANKE

(1) Stranko po emailu obveščamo o:

  • o novo nastalem BONUSU,
  • o novem stanju BONUSA po vsakem koriščenju le-tega,
  • spremembah v pogojih AKCIJE BONUS.

8. ZBIRANJE IN VAROVANJE OSEBNIH PODATKOV O STRANKI

(1) Za potrebe AKCIJE BONUS hranimo v skladu z zakonom podatke o Stranki:

  • ime, priimek, email, naslov, telefon (za potrebe obveščanja)
  • davčna številka in davčni urad (za potrebe poročanja davčnim organom v skladu z veljavno davčno zakonodajo v Republiki Sloveniji).

(2) Sekom grafika kot upravljavec osebnih podatkov spoštuje zasebnost Stranke in se zavezuje, da bo z osebnimi podatki, pridobljenimi med AKCIJO BONUS, ravnal skrbno in jih varoval ter obdeloval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov in Izjavo o varstvu osebnih podatkov, sprejetem v Sekom grafiki nova.

(3) Brez izrecne privolitve Stranke, njenih osebnih podatkov ne bomo posredovali tretji osebi ali jih uporabili v druge namene, kot izključno za potrebe uspešne celostne izvedbe AKCIJE BONUS.

(4) Stranka Sekom grafiki nova, kot upravljavcu zbirke osebnih podatkov, dovoljuje, da do preklica Stranke oz. do izpolnitve namena obdelave podatkov, vodi, vzdržuje in obdeluje zbirko posredovanih osebnih podatkov za potrebe izvedbe AKCIJE BONUS v skladu z Zakonom o varovanju osebnih podatkov (Ul RS št. 86/04 in 67/07).

(5) Podatke hranimo v elektronski obliki. Podatki se izbrišejo, ko ni več potrebe po vodenju podatkov ali na željo Stranke (če ne želi več sodelovati).

(6) Uporabnik podatkov je direktor Sekom grafike nova, Tina Sekolonik. Po potrebi pooblasti za uporabo/obdelavo enega od zaposlenih v Sekom grafiki nova.


9. KONČNE IN PREHODNE DOLOČBE

(1) Sekom grafika si pridržuje pravico do dopolnitev in sprememb pogojev AKCIJE BONUS. O tem obvesti Stranko preko emaila.

(2) Za dodatne informacije o AKCIJI BONUS pišite na elektronski naslov: info@sekom-grafika.si.


V Ljubljani, 1. 1. 2013

Nazadnje posodobljeno: 25. 4. 2023.

Sekom grafika nova d.o.o., Podjunska ulica 17, 1000 Ljubljana