fbpx
040 665 405 info@sekom-grafika.si
040 665 405 info@sekom-grafika.si

Splošni pogoji

Podatki o lastniku strani / poslovnem objektu
SEKOM GRAFIKA NOVA d. o. o.
Podjunska ulica 17, 1000 LJUBLJANA

Davčna št.: SI 56323956 (smo zavezanci za DDV)
Matična št.: 9197532000
Vpisani v register pri Okrožnem sodišču v Ljubljani pod reg. št. vl. 1/07954/00 leta 1990.


Varovanje osebnih podatkov >>>


1. Splošni pogoji in pravila spletne strani www.sekom-grafika.si
Ob prijavi na e-novice, ob naročilu izdelka ali storitve se uporabnik zavezuje, da se strinja z vsemi splošnimi pravili in pogoji uporabe spletnih vsebin te spletne strani in naših storitev. Vsakič, ko se prijavite na to spletno stran, potrjujete, da se strinjate z vsemi določbami, ki se nahajajo v naših pravilih in pogojih uporabe, in jih tudi sprejemate. Če se z našimi pogoji in pravili ne strinjate, ne smete uporabljati naših vsebin in storitev.

2. SPLOŠNE DOLOČBE
Vsebina Splošnih pogojev in pravil o uporabi spletne strani www.sekom-grafika.si se nanaša na pogoje uporabe storitve vsebin/storitev na spletni strani www.sekom-grafika.si. To predstavlja pravno veljaven in zavezujoč sporazum med vami kot uporabnikom ter nami, spletno stranjo www.sekom-grafika.si oziroma ponudnikom (Sekom grafika nova d. o. o.).

3. OPREDELITVE POJMOV
Ponudnik in lastnik spletne strani je Sekom grafika nova d. o. o., Podjunska ulica 17, 1000 Ljubljana.
Uporabnik ste vi, ki obiskujete in brskate po naših spletnih straneh, ne glede na to, ali ste fizična oseba ali pravna oseba oz. njen zastopnik ali pooblaščenec.
www.sekom-grafika.si je spletna stran, informacijski sistem, ki vsebuje različne lastne, avtorske in avtorsko zaščitene spletne vsebine ter storitve v okviru naše dejavnosti. Uporaba spletnih vsebin in uporaba naših storitev je popolnoma na lastno odgovornost. Z obiskom naše spletne strani in registracijo oziroma z uporabo naših storitev se v celoti strinjate s Pravili in pogoji spletne strani www.sekom-grafika.si in v celoti prevzemate odgovornost.

4. PRODAJA IZDELKOV
4.1. Cene izdelkov
Cene izdelkov so opredeljene pri posameznemu izdelku in vsebujejo DDV. Sekom grafika nova d. o. o. je zavezanec za DDV. Cene ne vsebujejo stroškov poštnine.
Za kasnejša plačila se cenam po ceniku prišteje še 22%. 

4.2. Plačilo izdelkov
Kupec plača izdelke na naslednji način:
– plačilo z gotovino ali bančno kartico ob prevzemu
– plačilo na TRR pred izdelavo
– dostava: predplačilo ali po povzetju.

4.3. Reklamacije
Reklamacije sprejemamo pisno z vrnjenim izdelkom in računom, v 8 dneh od nakupa. Ob reklamaciji je potrebno navesti razlog reklamacije in priložiti/poslati reklamirani izdelek/storitev. V primeru, da reklamacija s strani kupca ni upravičena, je ne bomo upoštevali.

4. 4. Veljavnost ponudbe
Navedene cene na spletni strani veljajo do preklica. Pri nakupu veljajo cene v trenutku potrditve naročila.

4. 5. Garancija
Za izdelke na spletni strani veljajo garancijski pogoji v skladu s slovensko zakonodajo.

4. 6. Dobavni rok
Izdelki in storitve so opravljeni po naročilu. Zato je tudi rok dobave okvirno opredeljen. Dobavni roki so izraženi v številu delovnih dni.

4. 7. Dostava
Ponudnik mora blago dostaviti v obljubljenem času. Dostavo opravlja Pošta Slovenije ali drugi ponudnik, s katerim sodeluje podjetje. V primeru nezmožnosti prevzema paketa poštni delavec pusti obvestilo v poštnem nabiralniku oz. po dogovoru.

4.8. Prevzem blaga
Stranka mora blago prevzeti najkasneje v 30 dneh. Kasneje gre blago v uničenje.

4. 9. Varnost
Ponudnik uporablja ustrezna tehnološka in organizacijska sredstva za zaščito prenosa in shranjevanja osebnih podatkov ter naročil.

5. DOSTOP DO SPLETNE STRANI IN UPORABA
Dostop do spletne strani www.sekom-grafika.si je načeloma zagotovljen neprekinjeno, vse dni v letu, razen v času vzdrževanja in posodobitev spletnih strani. Ponudnik si pridržuje pravico do umaknitve in ukinitve spletne strani kadarkoli oziroma kateregakoli dela spletne strani in funkcionalnosti kadarkoli, brez predhodnega obvestila.

5. 1. Uporaba
Obisk spletne strani  www.sekom-grafika.si in uporaba vsebin/storitev je popolnoma na lastno odgovornost.
Uporaba spletne strani www.sekom-grafika.si je pogojena z veljavnimi predpisi Republike Slovenije na tem področju. Z uporabo vsebin spletne strani www.sekom-grafika.si izrecno soglašate z njeno vsebino. Obvezujete se, da boste to spletno stran uporabljali na zakonit način. Izključno ste odgovorni za poznavanje in spoštovanje kateregakoli oziroma vseh zakonov, podzakonskih predpisov, pravil in ureditev, ki se nanašajo na vašo uporabo tega spletnega portala.

S tem, ko ste pristali na spoštovanje Splošnih pravil in pogojev spletne strani www.sekom-grafika.si, izrecno pristajate, da ne boste:

  • uporabili teh spletnih strani (vsebin/storitev) za protipravno ravnanje ali spodbudili tretjo osebo, da bi storila kaj takega;
  • uporabljali vsebin/storitev za kakršnekoli nezakonite namene;
  • nezakonito presnemavali ali kopirali naših vsebin, ki so v celoti zaščite z zakonom o intelektualni lastnini.

5. 2. Varovanje osebnih podatkov
Ponudnik www.sekom-grafika.si (Sekom grafika nova d. o. o.) se zaveda pomembnosti zanesljivega varovanja zasebnosti vsakega uporabnika spletne strani in zbira osebne podatke, kot sta elektronski poštni naslov in osebno ime.
Osebni podatki, ki jih zbira ponudnik, so uporabljeni za lastne evidence ter za obveščanje o storitvah ali izdelkih, ki so ali bodo na voljo. Ponudnik ščiti osebne podatke posameznikov pred vsakim nepooblaščenim dostopanjem, uporabo ali razkritjem. Podatki ne bodo posredovani tretjim osebam ali poslovnim partnerjem. Ponudnik se zavezuje, da bo osebne podatke uporabnikov varoval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.

5.3. Povezava na  druge spletne strani
Nekatere povezave spletne strani www.sekom-grafika.si vodijo na druge spletne strani, ki jih Sekom grafika nova d. o. o. ne uporablja, ne kontrolira niti ne preverja njihove vsebine. Ponudnik ponuja te povezave uporabnikom le kot dodatne informacije o izvajalcih in virih. Navedene povezave na druge spletne strani ne predstavljajo odobravanja izdelkov, storitev ali informacij. Ko izberete povezavo na drugo spletno stran, ste se dolžni ravnati po pogojih in pravilih, ki jih postavlja njihov upravitelj in veljajo za te zunanje spletne strani.

5.4. Izključitev jamstva
Izrecno se strinjate, da razumete, da uporabljate to spletno stran in naše storitve izključno na lastno odgovornost. Vsebina in funkcionalnost portala sta vam ponujeni »taki kot sta«, brez kakršnihkoli drugih jamstev.

5.5. Uporaba fotografij in grafik
Fotografije so last Sekom grafike nova d. o. o. V primeru, da bi želeli slike uporabiti za svoje namene, pišite na email info@sekom-grafika.si, in se bomo dogovorili, kakšni so pogoji uporabe.

5.6. Izključitev odgovornosti
V nobenem primeru Sekom grafika nova d. o. o. oziroma njeni sodelujoči na teh spletnih straneh, ne bodo odgovorni za slučajno, posredno ali posledično škodo, ki bi izvirala iz vaše uporabe oziroma nezmožnosti uporabe te spletne strani ter nepravilne uporabe naših storitev.
Uporaba naših spletnih vsebin in uporaba naših storitev je dovoljena izključno na lastno odgovornost. Ob neprimerni uporabi naših storitev in vsebin uporabnika ponudnik ne prevzema nikakršne odgovornosti.

5.7. Spremembe določil
Sekom grafika d. o. o. si pridržuje pravico občasnih sprememb teh pogojev in pravil. Vsaka sprememba postane veljavna od trenutka, ko je objavljena na tej spletni strani, razen če ni drugače posebej določeno.

5.8. Preklic vpisa na spletno stran / Izpis
V kolikor želite preklicati registracijo in prejemanje kakršnihkoli elektronskih sporočil spletne strani www.sekom-grafika.si, se morate s spletne strani samostojno izpisati s pomočjo povezave, ki se nahaja v vsakem sporočilu. Lahko pa nam tudi samo pošljete e-mail z vsebino ODJAVA na info@sekom-grafika.si.
Vsi uporabniki spletne strani so sami odgovorni za svoj lasten izpis.

5.9. Izjava o odgovornosti pri vpisu
Spletna stran striktno uporablja princip pridobivanja in vpisovanja uporabnikov, ‘imenovan double opt-in’, oz. metodo z dvojnim vpisom in preverjanjem. To pomeni, da elektronski naslov, s katerim se obiskovalec vpiše, preverimo tako, da mu na njegov elektronski naslov samodejno pošljemo potrditveno sporočilo s povezavo, na katero je potrebno klikniti, da se vpis potrdi in dokončno izvede.
To preprečuje, da bi vas na spletno stran prijavil kdorkoli drug kot vi sami, oziroma kdorkoli, ki nima dostopa do vašega elektronskega naslova.
Kljub vsem varovalom pa lahko katerikoli spletni uporabnik v obrazec za vpis vpiše vaš elektronski naslov, s čimer boste nanj prejeli potrditveno elektronsko sporočilo za vpis. V tem primeru vas prosimo, da to sporočilo ignorirate, saj je tehnološko nemogoče imeti nadzor nad takšnimi dejanji, zato Sekom grafika nova d. o. o. zavrača vsakršno odgovornost ob morebitnem tovrstnem dogodku. Kljub temu pa vpis ne bo potrjen, dokler ga ne boste potrdili s klikom na povezavo v prejetem sporočilu, zato od nas ne boste prejeli nobenih dodatnih elektronskih sporočil, razen če boste vpis potrdili.

5.10. Omejitev osebne in nekomercialne uporabe
Spletno stran www.sekom-grafika.si smete uporabljati le za osebne in nekomercialne namene. Prepovedano je spreminjanje, kopiranje, distribucija, oddajanje, prikazovanje, izvajanje, razmnoževanje, objavljanje, licenciranje, ustvarjanje izpeljank, prenašanje ali prodajanje katerih koli podatkov, programske opreme, izdelkov ali storitev, ki so na spletni strani www.sekom-grafika.si razen v primeru izrecne navedbe v teh pogojih uporabe (navedba vira in povezava na našo stran).
Povezave na spletno stran www.sekom-grafika.si (osnovno stran in/ali posamezne podstrani) so dovoljene, če se navaja vir vsebine in povezava na našo stran.

5.11. Končna določba
Ti pogoji in pravila imajo naravo pogodbe. Morebitne spore v zvezi s tem pogodbenim razmerjem rešuje stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.
Stranki udeleženki v elektronskem poslovanju soglašata, da bosta ob morebitnih sporih medsebojno priznavali veljavnost elektronskih sporočil na sodišču, če veljavnost le teh ni bila predhodno ugovarjana skladno s postopki, ki so opredeljeni v teh pogojih in pravilih. Nadaljevanje uporabe spletne strani po objavi sprememb pomeni, da se z navedenimi spremembami strinjate.

V Ljubljani, 1. 2. 2023